Siktelsen kommer som følger av at mannen i juni var i besittelse av ca. 6 gram hasj, og samme dag benyttet seg av rusmiddelet.

For overtredelsen er mannen med tilhørighet til en kommune i Nord-Troms, ilagt en bot på 5000 kroner eller straff på 10 dagers fengsel om boten ikke inndrives.