25-åring må betale klekkelig bot for brudd på riksgrenseloven