Umiddelbart etter årsmøtet rettes blikket mot at det er 110 år siden daværende Lyngen Sparebank åpnet p\å Lyngseidet. Dette er forløperen til det som er Sparebank 1 Nord-Norge.

Leder Rolf-Magne Hansen og historielaget har siden 2011 invitert til minst to mimrekvelder i året. Sentrale funksjoner og organisasjoner i bygda er blitt viet oppmerksomhet.

– Vedtaket om å etablere banken ble fattet i 1907. Lyngen og Sørfjorden sparebank åpnet året etter i andre etasje i den daværende Giæver-butikken, forteller Hansen.

Åtte bygg

Grunnfondet ved bankens stiftelse var på 2500 kroner - fordelt på 100 aksjer, hver på 25 kroner.

Sparebanken har holdt til i åtte ulike bygg. Nå har banken funn et sin plass i Støa.

– Vi inviterer tidligere bankansatte til å mimre sammen med oss. Vi får innblikk i tida da tjenestene ble utført manuelt og til dagens digitaliserte hverdag. Banken i bygda har alltid hatt en sentral plass for lyngsværingene, forteller Hansen.

Rik historie

Hansen røper at posten blir tema på mimrekvelden ved inngangen til adventen

– Det første «posthuset» på Lyngseidet ble åpnet i 1777. Lyngen har ei rik historie å by på. Den første doktoren kom i 1790 til bygda. Hans nærmeste kollega bodde på Hamarøy. Lyngseidet har også vært et skolesenter. Vi har nok å gripe fatt i på fremtidige kvelder, forteller leder Rolf-Magne Hansen i Lyngen historielag.

Årsmøtet i historielaget starter en time før mimrekvelden. Styret vektla i fjor turer og sammenkomster med variert innhold, heter det i årsmeldingen.