Vil felle otere ved ventemerdene. Nå har Statsforvalteren svart