Regjeringen forlenger den generelle kompensasjonsordningen og legger begrensninger på utbytte