Fiskeriministeren utsetter rapporteringsfristen til den minste flåten

foto