Samuelsen og Mevik skal være talerør for Troms-kommunene