For litt over en måned siden ble det klart at selskapet Målselv Maskin og Transport AS fikk oppdraget med å ferdigstille Langbakken-prosjektet til Troms Fylkeskommune på Fv866 i Skjervøy.

– Den største utfordringa blir nok tidsaspektet, sier daglig leder for Målselv Maskin og Transport AS, Frank Eriksen.

Fortsetter etterpå

Kravet er at det skal være trafikk på veien 1. desember. Det betyr ikke at hele anlegget er klart da.

– Det blir grusvei fram til asfaltering, sommeren 2018. Ut over vinteren skal vi også gjøre en del andre ting, som å etablere ny vannledning, blant annet.

DAGLIG LEDER Frank Eriksen i Målselv Maskin og Transport AS. Bildet er fra et annet, tidligere anlegg. Foto: Folkebladet

Selv om de får det travelt, anser Eriksen oppdraget som forholdsvis greit.

– Vi har i dag seks til syv mann og noen maskiner på plass på Skjervøy. Så vil vi økt på med folk fra om en måneds tid.

Sommerferie blir det imidlertid ikke.

– Vi kjører på, sommeren gjennom. Det er ikke tid for ferie.

Gjør det meste selv

Målselv Maskin og Transport er et av fylkes største, om ikke det største, entreprenørselskaper. Eriksen mener de vil klare å gjøre det eller meste med egne maskiner og folk.

– Det vi kommer til å kjøpe av tjenester lokalt, er kost og losji, en del servicetjenester og masser.

Han anser det ikke som sårlig problematisk å overta et halvgått anlegg.

– Nei, det er egentlig nokså greit. Det er ikke de store tilpasningene vi behøver å gjøre for å komme i gang.