Bakgrunnen for restriksjonene var frykt for at kinesisk fisk skulle bli smittet av fiskesykdommer som PD og ILA, som var påvist i de utestengte fylkene.

– Dette er en ny milepæl på veien inn i det kinesiske markedet, og en kjempegod nyhet for sjømatbedriftene våre. Nå kan lakseprodusenter fra hele Norge selge laks til Kina. Det er et enormt potensial i Kina for videre utvikling av handelen med sjømat, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

De fleste land, inkludert Norge, har ingen restriksjoner mot fisk som har hatt denne sykdommen, ettersom det er ikke er farlig å spise laks med PD. Kina har imidlertid et slikt krav, og i fjor undertegnet Kina og Norge en lakseprotokoll der partene ble enige om at det kun kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegg uten mistanke eller påvisning av fiskesykdommene ILA eller PD.

Nå opphever altså kinesiske myndigheter disse restriksjonene med umiddelbar virkning.

Nordland, Troms og Sør-Trøndelag har de siste årene stått for nesten halvparten av den samlede norske lakseproduksjonen, noe som tilsvarer om lag 500.000 tonn laks.