Av: Marius Hoe

Normale ruter gjenopptatt på Arnøy-sambandet

foto
Arnøyferga er innstilt. Foto: Torbjørn O. Karlsen