Seks personer innbrakt på glattcelle etter bråk i Strömstad

foto