Troms og Finnmark best i landet på lærekontrakter

foto