Denne kommunen hadde regionens laveste ledighet i april