– De er i rute til åpninga i senhøst, så de er godt i gang sier fungerende prosjektleder Torgeir Dahle i Statens vegvesen.

–  Men etter planen skal ikke tunnelen stå ferdig før utgangen av året?

– Ja, nå ser det ut som de er ferdig tidligere med driftstempoet de holder nå, så fremt det ikke skjer noe utforutsett, sier Dahle.

– Ser veldig bra ut

Skanska er entreprenør for tunnelen gjennom Sørkjosfjellet. Tunnelarbeidet i Nordreisa har tatt langt lenger tid enn det som i utgangspunktet var planlagt, da det spanske entreprenørselskapet OSSA ble oppsagt i første runde. Deretter overtok Skanska arbeidet. Like etter nyttår ble underentreprenør Klasvoll Maksinstasjon oppsagt av Skanska, da Skanska mente de var forsinket i arbeidet.

I april opplyste Statens vegvesen at tunnelen ikke vil være ferdig før jul, men nå ser det likevel ut som at E6 kan gå gjennom fjellet før den tid.

– Kapasiteten Skanska har og arbeidet de gjør ser veldig bra ut, sier Dahle.