Nyvalgt leder i Nord-Lenangen grendelag vil aldri akseptere at dørene stenges og lysene slukkes. Med stadig økende andel eldre lar det seg i praksis ikke gjøre å flytte beboerne fra Nord-Lenangen til Lyngstunet på Lyngseidet.

– Vi vil følge svært nøye med hvordan kommunestyret stemmer fram til budsjettdebatten i desember. Dette blir viktig med tanke på hvilke folkevalgte vi foretrekker skal ta plass i det nye kommunestyret neste høst i Lyngen, sier Granli.

Mobilisering på bred front og innhenting av fakta blir de viktigste oppgavene framover.

Utgangspunktet for uroen er vedtaket før juli i fjor i økonomiplanen for 2020 og 2021. Omorganisering ved reduksjon av tjenester skal hvert år gi en besparelse på 7,5 millioner kroner. Det står ikke at beløpet skal hentes fra Lenangen omsorgssenter, men Granli frykter at det er tanken.

Mildt sagt sjokkert

Lenangen omsorgssenter ble tatt i bruk i 1985 i Nord-Lenangen. Institusjonen har i dag tretten faste plasser og to kortere avlastningsplasser. Antall årsverk utgjør 12,6.

Senterets framtid har i de siste månedene bekymret innbyggerne i Nord-Lenangen. Temaet stod sentralt på årsmøtet for halvannen uke siden i grendelaget.

– Jeg er mildt sagt sjokkert over at noen vurderer å legge ned omsorgssenteret i 2020. Ordføreren uttalte på årsmøtet at det vil gi en årlig besparelse på seks millioner kroner, sier Granli.

Hun stiller seg sterkt kritisk til realitetene i regnestykket. Skal beboerne flyttes til Lyngstunet, kreves det utbygging der.

– Omsorgssenteret gir trygghet for våre kjære, som ønsker å bo så lenge som mulig i hjembygda. Hjemmetjenesten med utkjøring av medisiner og måltider styres fra senteret, som er flinke til å holde seg innenfor budsjettet.

Får med nabobygdene

Hva vil grendelaget foreta seg?

– Vi vil sette sammen ei arbeidsgruppe. Nord-Lenangen og nabobygder fra Jægervatnet og nordover samarbeider om sak, som engasjerer mange. Vi vil også at planer om demensplasser blir tatt fram igjen etter at det i 2016 ble gitt stoppordre av økonomiske årsaker. Vi vil invitere eldrerådet og næringsaktører med på laget.

Lene Granli viser til at det herske optimisme i Nord-Lenangen etter noen tunge år etter at rekeindustrien ble borte.

– Lyngen kommune bygger skole for 100 millioner og kai for 20 millioner. Privat næringsliv satser store beløp på fiskeri og turisme. I et slikt bilde kan ikke kommunen slukke lyset på den eneste store arbeidsplassen for kvinner.

Dokumentasjon

Grendelaget vil be Lyngen kommune dokumentere tallene om mulige besparelser i budsjettet.

Neste høst er det kommunevalg?

– Vi vil følge svært nøye med hva som skjer i politikken, spesielt når nytt budsjett vedtas like før jul. Omsorgssenteret engasjerer mange i bygda. Hvordan folkevalgte stemmer, blir viktig med tanke på hvem som vi ønsker i det nye kommunestyret, forteller leder Lene Granli i Nord-Lenangen grendelag.

Hun har selv fortid fra kommunestyret i Lyngen, og er forbauset over at folkevalgte ikke var mer våkne i behandlingen av økonomiplanen.

Ingen grunn til engstelse

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) beroliger de som måtte frykte at Lenangen omsorgssenter legges ned om et par år.

– Lyngen kommune har ingen planer om å sentralisere tilbudet på denne sektøren. Vi skal fortsatt ta godt vare på de eldre både i Nord-Lenangen og resten av Lyngen. Driften ved Lenangen omsorgssenter vil fortsette som i dag, sier Johnsen.

Han er kjent med at vedtatt økonomiplan for 2020 og 2021 legger opp til besparelse på 7,5 millioner kroner gjennom omorganisering og reduksjon av tjenester i sektoren.

– Ikke alt som står i planen er like grundig behandlet politisk. Det er ikke sagt at innsparingen skal skje ved Lenangen omsorgssenter.

– Innbyggere er i ytre Lyngen er engstelige med tanke på senterets framtid?

– Det forstår jeg godt, men det er ingen grunn til å være bekymret. Tjenesten skal ikke sentraliseres til Lyngseidet, forsikrer ordfører Dan-Håvard Johnsen.

Både han og kommunalsjef Liv-Merethe Sørensen var for halvannen uke siden til stede på årsmøtet i Nord-Lenangen grendelag. Begge er godt kjent med hva innbyggerne mener.

– Flere tjenester i helse og omsorg er eller vil bli omorganisert. Politikerne har vedtatt at utgiftene skal ned. Så får vi se hva som blir resultatet, sier Sørensen.

– Hva skjer i 2020 med Lenangen omsorgssenter?

– Jeg vil ikke foregripe noe, men neste høst er det kommunevalg.

Sørensen understreker at behovet for tjenester til eldre ikke opphører. Utfordringen er at det blir flere eldre, men færre som vil jobbe med dem. Hun ønsker å motivere flere til å utdanne seg til en framtid i helsesektoren.

– Behovet for tjenester vokser. Vi må bruke ressursene der de trenges mest, forteller kommunalsjef Liv-Merethe Sørensen.

foto
NÆRHET: Lenangen omsorgssenter er viktig for tryggheten i nærmiljøet.