Nord-Troms museum arrangerer nemlig lørdag formiddag åpen dag på Kommandoplass Frøy i Storfjord.

I 20 år har anlegget stått mer eller mindre urørt, men har i senere tid fått nytt liv som museumsanlegg. Det er Nord-Troms Museum som har formidlingsansvaret for det skjulte bunkersanlegget.

- Kommandoplass Frøy er det som er museets hoveddel av Frøy-linja. Anlegget er stort - ca. 1500 kvadratmeter, og som vi prøver å tilrettelegge for museumsdrift og formidling av kald krigshistorie. En omvisning på anlegget og på grunn av størrelsen vil ta om lag 40 minutter, sier prosjektleder Ståle Hagen-Pesch i Nord-Troms museum.

Åpent hus

Hele forsvarslinje Frøy består av en rekke større og mindre stillinger, og linja ble påbegynt på 1970-tallet. De siste delene ble ferdigstilt i 1995 og samme året ble anlegget forlatt av Forsvaret.

- Det er et anlegg som i hovedsak har vært åpent for skoleklasser, der skolene har tatt kontakt med oss og hvor elevene har kunnet få en innføring i historien og kald krig generelt. Nå har alle som har lyst til å se innsiden muligheten til det, og vi kommer til å ha flere åpne dager utover høsten, sier Hagen-Pesch.

Nærmere tidspunkt for dette vil bli annonsert på museets nettsider og Facebook.

Spektakulært

Hagen-Pesch forteller at museet også har overtatt noen andre stillinger utover selve kommandobunkersen - blant annet på Oterbakken og ut mot Skibotn. Disse skal benyttes i formidlingsarbeid.

- Selve Frøy-anlegget er kjempestort, og går fra fjellet oppe i Kitdalen og Signaldalen - helt ut mot Skibotn og videre nedover mot Nordkjosbotn. Det er et stort prosjekt vi har hatt i militæret, men denne dagen blir det bare omvisning på Kommandoplass Frøy. Det er den som er mest spektakulær kan man si. En god del av anlegget er også revet og ført tilbake slik det var. Det jobbes i tillegg med å kvitte seg med hele anlegget og selge det, sier prosjektlederen.

Omvisningen blir innendørs, men for interesserte oppfordrer han folk til å kle seg varmt.

- Anlegget er iskaldt inne. Det er avfuktere der for at det ikke skal bli vått, men ingen varme på, sier han.

Prosjektleder Ståle Hagen-Pesch i Nord-Troms museum. Foto: Thomas Wahlgren