Sjåføren kjørte i ruspåvirka tilstand, men det var ikke det eneste