Ordfører Lyngstad: – Kåfjord er blitt et fattigere samfunn