Sterk vind og nedbør gjør at det blir svært ustabile forhold