Helsedirektoratet og FHI anbefaler lemping av en rekke tiltak

foto