foto
JUBILANT: Aslaug Kvam fylte 100 år 1. november – og er Nordreisas eldste innbygger. Dagen ble feiret på Sonjatun Bo og Kultur. Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

Aslaug (100) har levd et langt og innholdsrikt liv. Dette mener hun er hemmeligheten