Samferdselsministeren skal åpne Kvænangsfjelltunnelen