Tine legger ned flere anlegg — beholder produksjonen i Balsfjord