Faktisk.no: Over 49 000 bygninger trenger bedre sikring mot skred

foto