Disse jentene lærer kvensk på skolen. Det mener de alle bør gjøre