Flere kommuner har tatt imot ukrainske flyktninger

foto