Her ligger kommunens hovedvannledning, lysløype og et rekkehus bare meter unna kanten. Nå skal det hastesikres

EROSJON: For å hindre videre erosjon ved Svingstilla i Burfjord i Kvænangen skal det nå gjøres tiltak. Foto: Kvænangen kommune