Disse bedriftene søkte om kompensasjon – og fikk ja

foto