– De signaler vi til nå har fått fra Helse Nord er en storstilt slakt av fagmiljøer i distriktene