Arbeid på vannverket i Manndalen – vannet kan bli stengt