Kjerkol: – Helse Nord står i en alvorlig situasjon