Statsforvalteren har talt – opphever steinbrudd-vedtaket