Monica var innlagt på UNN med sterke smerter – måtte vente syv dager på operasjon