Har sendt ut farevarsel. – Man må kjøre etter forholdene

foto