Politikerne kunne i kommunestyret onsdag endelig foreta sluttbehandling av kommuneplanens arealdel for Lyngen kommune.

- Vi har holdt på i et år, og nå nærmer vi oss slutten. Vi plages imidlertid fortsatt med innsigelser fra sametinget i tre næringssaker, uttalte ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) innledningsvis.

211 sider

Planlegger Daniel Høgtun orienterte kommunestyret om de viktigste elementene i et omfattende dokument på 211 sider.

Kommunestyret tok tre arealer ut av planen. Dette ble gjort for å kunne vedta en rettskraftig plan

- Vi vil jobbe videre med innsigelsene, sier Johnsen.

Mindretall på fire

Et mindretall på fire representanter stilte seg bak forslaget fra Fred Skogeng (H).

- Sametinget går langt utenfor sine formål. Vi må sette grenser for hva Sametinget gjør, mener Skogeng.

Ordfører Johnsen advarte mot å følge Skogeng i voteringen.

- Oppnår Skogeng flertall, blir kommuneplanes arealdel ikke gyldig før om 1-2 år. Konsekvensen blir som å skyte seg selv i foten, forteller Dan-Håvard Johnsen.

Formannskapets innstilling ble vedtatt med femten stemmer.