– Tanken er å skape en sømløs tjeneste tilrettelagt for pasientene, for å unngå at det alltid er den syke som må oppsøke den friske, sier daglig leder Nicolai Skarsgård i Hjemmelegene til VG.

Tanken bak konseptet er blant annet at avlastning av køene på legekontorene kan korte ned sykefravær. Sykdom kan bli avdekket tidligere hos dem som kvier seg for å oppsøke lege, og det vil være mer praktisk for dem som er alene med flere barn, påpeker Skarsgård.

Tom Willy Christiansen som ledet Helse- og omsorgsdepartementets prosjekt for utforming og innføring av fastlegeordningen i 2001, er bekymret over det økende antallet oppgaver fastleger får.

– Dette hadde fungert godt dersom legebemanningen hadde økt. Men det har den ikke, påpeker han. Sigurd Røtnes, fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, mener følgende om fastlegeordningen:

– Den fungerer bra, men kan utvikles og forbedres.

Hjemmelegene består av et team på sju personer, blant annet leger, utviklere, økonomer og designere. De mobiliserer leger rundt om i landet til å ta del i konseptet.