OECD spår vekst i verdensøkonomien – men den er fortsatt usikker

foto