Arbeider med handlingsplan for å få fjernet "Lengangstind" fra Lyngstuva

foto
Foto: Kystverkets overvåkingsfly