465 millioner til kultur, idrett og frivillighet i nord stoppes – kan ende opp som egenkapital i Sparebanken