I 2016 ble det meldt inn hele 169 dyrepåkjørsler i Troms ifølge tall fra Finans Norge.

De fleste av disse er vilt, men også flere husdyr som sau blir påkjørt. Spesielt på sommerstid når de er på beite. Mørketallene av ikke rapporterte påkjørsler er store, tror Gjensidige.

- Jeg tror det er for liten kunnskap om hva en skal gjøre hvis en kjører på et dyr. Mange får seg et skikkelig støkk, blir redde og kjører videre. Det finnes dessverre også en forestilling om at det vil koste dyrt å melde fra om å ha kjørt på sau eller andre husdyr. Dette stemmer ikke, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Plikt å melde fra

Det er plikt til å melde fra om påkjørsel av dyr, enten det er husdyr eller vilt. Om du etterlater skadde dyr er dette en straffbar handling.

- Det er ingenting å tjene på å ikke melde fra om at du har kjørt på et dyr. Du risikerer hverken bonustap eller trenger å betale egenandel på forsikringen, sier Eklo.Erstatning for dyret du kjører på, er også en sak mellom bonden og forsikringsselskapet ditt, og ikke noe du må betale av egen lomme, påpeker Eklo.

Smertefull død

Dessverre vil ofte skadde dyr prøve å gjemme seg og blir dermed er vanskelig å finne. De kan bli liggende i dagevis og lide en påfølgende smertefull død.

- Meld fra til nærmeste gård, politiet eller viltnemda. Merk stedet der du kjørte på dyret, slik at det blir enkelt å starte søk etter det, sier Eklo.

Dette bør du gjøre om du kjører på et dyr:

  • Stopp og observer dyret.

  • Om dyret er dødt, prøv å få det ut av kjørebanen, eller sett opp varseltrekant

  • Om dyret er skadet, vurder skaden og prøv å se hvor dyret tar veien. Er det skadet vil det ofte stoppe og legge seg ned ganske raskt.

  • Ikke følg etter, da det kan flykte videre.

  • Meld fra til eier, nærmeste gård, viltnemda i kommunen eller politiet.

  • Dersom det ikke er mobildekning, merk stedet med for eksempel en plastpose, og ring og meld fra når du har mobildekning.