De vil at alle skal føle seg velkommen i kirka – uansett hvem man er

foto