Sametinget stanset arbeidet med den nye vannledningen