250 uheldig Troms-bilister vil oppleve dette i påska