Det bekrefter Mowi-sjef Ivan Vindheim overfor VG fredag formiddag.

– Vi kan dele at hele vår post-smolt-strategi har blitt stanset. Dette er investeringer i syv anlegg på land langs hele kysten for omkring fem milliarder kroner, sier han.

Postsmolt er første del av laksens liv, på land til smolten blir satt ut i merder og etter hvert vokser til slakteferdig laks.

Vindheim sier at styret har bekreftet at satsingen stanses og at det rammer rundt 1.400 årsverk bare i byggefasen av denne satsingen. Han sier det dreier seg om elektrikere, rørleggere og alle som skulle levert produkter og tjenester til byggingen som ikke blir noe av.

– Dessverre får det konsekvenser for leverandørindustrien.

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på lakseoppdrett ble vedtatt i Stortinget onsdag. Forslaget, som innebærer en økt skattesats med 25 prosent, fikk støtte fra Ap, Sp, Venstre, Pasientfokus og Rødt.

Opprinnelig var forslaget en skattesats på 40 prosent.

Kompromisset

Kuttet rammer blant annet et nytt anlegg på Varaldsøy, ut i fjorden ved Rosendal i Vestland.

Det er på den øya Høyre-leder Erna Solbergs familie har hytte.

Solberg besøkte Salmon Eye midt i Hardangerfjorden fredag, en flytende kunstinstallasjon, laget av Eide Fjordbruk, hvor du kan oppleve laksens liv og historie.

Inne i Salmon Eye møter vi representanter for havbruks- og sjømatnæringen som forteller om utfordringer, fremtidsutsikter og investeringer som er satt på vent som følge av lakseskatten.

Administrerende direktør Ivan Vindheim var en av dem.

Han forklarer begrunnelsen for kuttet.

SKATT TIL BESVÆR: Vindheim sier skatten utgjør en dobling. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Stortingsflertallet har påført oss en skatt som utgjør mer enn en dobling, på toppen av den skatten vi allerede betaler. Det gjør at våre midler til investeringer går ned tilsvarende. Da må vi tilpasse planene våre ut ifra det økte kostnadsbildet.

– Hva kunne dere akseptert?

– Vi har allerede en grunnrenteskatt i dag gjennom trafikklysmodellen og produksjonsavgiften som vi mener fungerer utmerket, hvor vi betaler 40–50 prosent i skatt av vårt overskudd. Det er en balansert og god modell som gir incentiver til investeringer og innovasjon. De innfører nå en modell som hemmer grunnlaget for investeringer.

Trafikklysmodellen er en ordning med ulike farger. I grønne områder er det lite lusproblemer og oppdretterne kan kjøpe vekst.

Produksjonsavgiften er en avgift på produksjon av fisk.

– Dere har rekordresultater og tjener milliarder av kroner. De fleste tenker at en nedskalert lakseskatt – slik kompromisset var – må være noe dere kan leve med?

– Vi er allerede pålagt en samlet skatt på 40–50 prosent. Når den nye kommer på toppen betyr det at det ikke er regningssvarende for oss å foreta disse planlagte investeringene.

Grunnrenteskatten han nevner, er trafikklysmodellen og produksjonsavgiften som Solberg-regjeringen innførte.

Han sier at kuttet i postsmoltinvesteringene bare er begynnelsen.

– Ja, dette påvirker våre investeringsvurderinger og egentlig hele oppdrettssatsingen i Norge.

Han sier at stortingsvedtaket betyr at de i fremtiden i mye større grad vil investere i utlandet.

– Vi er allerede på plass i syv land og med det skatteregimet som nå er i Norge, vil våre investeringer i mye sterkere grad bli vridd til utlandet. Vi vil fortsatt drive i Norge, men langt fra den satsingen som var planlagt. Så får vi håpe at rammevilkårene på sikt endres, slik at vi kan bidra, slik vi ønsker, til å bygge virksomheter og arbeidsplasser rundt omkring i Distrikts-Norge.

– Når behandlet styret dette?

– I 2020 vedtok styret vårt å bygge ti slike postsmoltanlegg. Vi har bygget tre, de resterende syv har vi nå bestemt at er kansellert. De blir ikke bygd før vi ser at vi får rammevilkår som er regningssvarende.

Varsler endringer ved makt

Erna Solberg sier de vil endre skatten hvis de får flertallsmakt.

LITT TURIST: Erna Solberg er på valgkamptur på Vestlandet i buss. Det innebærer seks fergeturer – og litt fotografering av den vakre vestlandsnaturen. Foto: Gisle Oddstad / VG

– Det er dette vi har fryktet. Det går en grense for hvor mye skatt en næring tåler. Samtidig er også Høyre helt klare på at havbruksnæringen skal betale mer skatt. Det har også næringen sagt at de kan. Men dette må utformes mer moderat og vekstvennlig enn regjeringen har gjort nå.

– Det endte med et kompromiss hvor skattesatsen ble redusert fra 40 til 25 prosent; det kan fremstå som dere forsøker å slå politisk mynt i denne saken for å ramme Ap og Sp i distriktene?

– Det er selve modellen vi er imot. Men vi var likevel villig til å være med på et kompromiss for å få til en bred løsning, men vi kunne ikke være med på mer enn 15 prosent på toppen av skatten de allerede betaler.

Hun sier at noen av de store norsk teknologitogene som har drevet frem denne næringen i verden, nå vil gå saktere.

– Det er svært beklagelig. Vår plan hvis vi får regjeringsmakt, er å gjennomføre en ryddig prosess, som kan gi et bredt forlik og en løsning som kan stå seg over tid. Det betyr at vi må se på flere endringer i skattesystemet helhetlig, og ha en god utredning av ulike alternativer.

PS: VG er etter at saken er trykket, blitt gjort oppmerksom på at Ivan Vindheim står på 69. plass på Bergen Høyres liste til kommunevalget.