Tromsø kan bli del av samisk språkforvaltningsområde: – Språket er i stor grad tatt fra oss