Så fort minusgradene forsvinner, starter arbeidet med denne fotballbanen