Det er meldt inn 182 krav etter Tecto-konkursen. Dette er kravene fra nordtromsbedriftene