Vinden tok carporten på Skjervøy: – Jeg er ikke overrasket

foto