Kontrollene settes i sammenheng med skolestart og ble bl.a. gjennomført ved Moan skole i Nordreisa kommune.

Her ble i alt 35 biler kontrollert, uten at det medførte noen reaksjoner.

Totalt ble 82 kjøretøy stanset. Ett gebyr ble skrevet ut for manglende sikring av barn i bil.

Dette opplyser Troms politidistrikt på Twitter.