Årets sommer har så langt krevd flere liv enn på samme tid i fjor og Trygg Trafikk ber nå sjåfører om å være ekstra oppmerksomme i ferietrafikken.

Sommer og ferie gjør at mange drikker mer alkohol enn ellers i året. Dessverre er det også slik at flere setter seg bak rattet og kjører bil etter å ha drukket. Hver dag kjører om lag 130.000 i en eller annen ruspåvirkning her til lands. Tall fra Folkehelseinstituttets rusmiddelrapport for 2015 viser at bilførere ruser seg like mye som før.

Alkohol, cannabis og amfetamin påvises fortsatt hyppigst i blodprøver fra bilførere som er mistenkte for påvirket kjøring. Forekomsten er på omtrent samme nivå som tidligere år.

- I ferietiden får mange et mer avslappet forhold til regler og sikkerhet enn ellers i året. Når varmen stiger adopterer Ola og Kari en litt mer løssluppen livsstil. Det kan få alvorlige konsekvenser hvis det kombineres med kjøring. En del får overdreven tro på egne ferdigheter, men realiteten er at enkelte stoffer påvirker vurderingsevnen og reaksjonstiden kraftig.  Konsekvensen er reduserte kjøreferdigheter som utgjør en betydelig risiko for egen og andres sikkerhet, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.